תנאי שימוש באתר

נערך לאחרונה בתאריך: 11.2.2022
מבוא
ברוכים הבאים לאתר ABLS Group. על ידי גישה או שימוש באתר שלנו, אתה מסכים להיות מחויב לתנאי שימוש אלה. אם אינך מסכים לתנאי שימוש אלה, אנא אל תיגש ואל תשתמש באתר שלנו.

שימוש באתר
אתה רשאי להשתמש באתר שלנו למטרות חוקיות בלבד. אינך רשאי להשתמש באתר שלנו לכל מטרה בלתי חוקית או לא מורשית, לרבות אך לא רק הפרת זכויות קניין רוחני כלשהן, שידור או העברת דואר זבל, או השתתפות בכל פעילות שעלולה לפגוע או לשבש את האתר או המשתמשים שלנו.

תוכן משתמש
האתר שלנו עשוי לאפשר לך לשלוח או לפרסם תוכן, כגון הערות או ביקורות. על ידי שליחת או פרסום תוכן, אתה מצהיר ומתחייב שיש לך את הזכות לעשות זאת ושהתוכן אינו מפר, משמיץ או בלתי חוקי בדרך אחרת.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות להסיר או לשנות כל תוכן שאתה שולח או מפרסם מכל סיבה שהיא, לרבות אך לא רק הפרות של תנאי שימוש אלה או החוק החל.

קניין רוחני
התוכן והחומרים באתר האינטרנט שלנו, לרבות אך לא רק טקסט, גרפיקה, סמלי לוגו, תמונות ותוכנה, הם קניינה של ABLS Group או נותני הרישיונות שלה ומוגנים על ידי זכויות יוצרים, סימנים מסחריים וחוקי קניין רוחני אחרים.

אינך רשאי להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשנות או ליצור יצירות נגזרות המבוססות על התוכן או החומרים שלנו ללא הסכמתנו מראש ובכתב.

קישורים לאתרי צד שלישי
האתר שלנו עשוי להכיל קישורים לאתרים או משאבים של צד שלישי. איננו אחראים לתוכן, לדיוק או לדעות המובעות באתרים אלה, והכללת כל קישור אינה מעידה על אישורנו לאתר או לתוכן שלו.

כתב ויתור על אחריות
האתר שלנו מסופק על בסיס "כמות שהוא" ו"כפי שזמין". איננו מציגים כל מצג או התחייבות מכל סוג שהוא, מפורש או משתמע, בנוגע לתפעול או השימוש באתר האינטרנט שלנו, לרבות אך לא רק הדיוק, השלמות או המהימנות של כל תוכן או חומרים.

הגבלת אחריות
במידה המרבית המותרת על פי חוק, ABLS Group ונושאי המשרה, הדירקטורים, עובדיה וסוכניה לא יהיו אחראים לכל נזק, לרבות אך לא מוגבל לנזקים ישירים, עקיפים, מקריים, תוצאתיים או עונשיים, הנובעים מהשימוש ב- או חוסר יכולת להשתמש באתר שלנו.

פיצוי כספי
אתה מסכים לפצות כספית את ABLS Group ואת נושאי המשרה, הדירקטורים, העובדים והסוכנים שלה מכל טענה או דרישה, לרבות אך לא רק שכר טרחת עורכי דין סביר, הנובע מהשימוש שלך באתר האינטרנט שלנו, מהפרת תנאים אלה של שימוש, או הפרה שלך של זכויות כלשהן של אחר.

חוק וסמכות שיפוט
תנאי שימוש אלה יחולו ויפורשו בהתאם לחוקי ישראל, מבלי לתת תוקף לכל עקרונות של סתירות חוק. אתה מסכים שכל תביעה הנובעת או קשורה לתנאי שימוש אלה תוגש בבתי המשפט בישראל, ואתה נכנע בזאת לסמכות השיפוט של אותם בתי משפט.

שינויים בתנאי שימוש אלה
אנו עשויים לעדכן את תנאי השימוש הללו מעת לעת כדי לשקף שינויים בשיטות שלנו או בדרישות המשפטיות שלנו. אנו נודיע לך על כל שינוי מהותי בתנאי שימוש אלה ונקבל את הסכמתך כאשר הדבר נדרש על פי חוק.

יצירת קשר
אם יש לך שאלות או חששות לגבי תנאי שימוש אלה, אנא צור איתנו קשר בכתובת legal@ablsgroup.com.